Skylar – Carnation Spray

SGD $75.00 + FREE Shipping

18 to 20 stalks of spray carnations with blue/white stripe ribbon.

>